SKOOLUNIFORM
RIGLYNE

Let asseblief daarop dat die amptelike someruniform vanaf die eerste dag van volgende kwartaal gedra moet word.

Ouers en voogde word versoek om seker te maak dat leerders vanaf die eerste dag van die kwartaal aan alle uniformregulasies, insluitende haarsnyregulasies vir seuns, voldoen. Hare moet netjies versorg wees.

Die leerders se skoolklere moet asseblief te alle tye skoon, netjies en aanvaarbaar wees. Dit geld ook wanneer leerders op pad na die skool en op pad huis toe is. Ouers se samewerking om te verseker dat leerders se skoolklere skoon en netjies is, sal verwelkom word.

Ouers word weereens versoek om te verseker dat leerders behoorlike, graffiti-vrye, skooltasse vanaf die eerste dag van die eerste kwartaal het. Die skool is besig om skooltasse (rugsaktipe) en n sportsak aan te koop wat teen Februarie 2016 beskikbaar sal wees teen R200 stuk. Hierdie sakke sal teen Januarie 2016 verpligtend wees vir alle leerders.

DAGBOEKE, SAKREKENAARS
EN WISKUNDESTELLE

Let asseblief daarop dat elke leerder vanaf gr 2 tot gr 12 ‘n skooldagboek sal ontvang waarin daaglike huiswerk aangeteken moet word. Die koste verbonde aan hierdie dagboek is R60,00.

Elke leerder vanaf graad 4 tot 12 moet ook sy/haar eie sakrekenaar en wiskundestel hê. Oor-en-weer-lenery hiervan word nie toegelaat nie, aangesien dit Wiskunde- en Wiskundige Geletterdheidsklasse ontwrig.

SKRYFBEHOEFTES EN SKRYFWARE VIR 2016

U sal die lyste vir skryfbehoeftes (grade 4 – 7) en skryfware (alle grade) wat u kind in 2016 nodig gaan kry, hierby aangeheg vind. Die skryfbehoeftes vir grade 1 – 7 sal op die eerste dag van die nuwe kwartaal aan u kind oorhandig word. Die koste van die skryfbehoeftes word op die lys aangetoon. U kind moet asseblief die korrekte bedrag aan die begin van die nuwe kwartaal skool toe bring en aan sy registeronderwyser oorhandig.

Let asseblief daarop dat die graad 8 – 12-leerders hul eie skryfbehoeftes en skryfware moet aankoop. ‘n Lys van skryfbehoeftes wat benodig word, is hierby aangeheg. Daar sal van elke leerder verwag word om die nodige skryfbehoeftes en skryfware met die aanvang van die nuwe jaar gereed te hê, aangesien akademiese werk vanaf die eerste dag gedoen word.

GRAAD 8- EN 12-KAMPE : EERSTE KWARTAAL 2016

Graag wil ek alle ouers van graad 8- en 12-leerders in 2016 inlig dat daar, soos gebruiklik, kampe vir hierdie leerders kort na die aanvang van die kwartaal sal wees. Hierdie kampe word as verpligtend beskou en het veral ten doel om die leerders tot ‘n hegte band saam te snoer.

Die graad 12-kamp sal vanaf 13 tot 15 Maart 2016 by Eersterivier plaasvind. Die graad 8-kamp sal vanaf 21 tot 22 Februarie 2016.

Inligting rakende die kampe sal vroegtydig beskikbaar gestel word.

KOSHUISBROKKIES

Die ouers van koshuisleerders is welkom om persoonlike slaapgoed soos kussings en duvets saam te stuur, soos verskeie ouers versoek het. Dit sal in effek ook help om ‘n huislike atmosfeer te skep.

Aangesien dit baie belangrik is dat koshuisleerders gereelde kontak met hul ouers het en gereeld huis toe gaan, is daar besluit om twee verpligte uitnaweke per kwartaal in die 1ste-, 2de- en 3de kwartale in te stel. Die datums is op die kwartaalprogram hiernaas aangedui om ouers te help om vroegtydig die nodige reisreëlings te kan maak.