SKOOLUNIFORM
RIGLYNE

Let asseblief daarop dat die amptelike someruniform vanaf die eerste dag van volgende kwartaal gedra moet word.

Ouers en voogde word versoek om seker te maak dat leerders vanaf die eerste dag van die kwartaal aan alle uniformregulasies, insluitende haarsnyregulasies vir seuns, voldoen. Hare moet netjies versorg wees.

Die leerders se skoolklere moet asseblief te alle tye skoon, netjies en aanvaarbaar wees. Dit geld ook wanneer leerders op pad na die skool en op pad huis toe is. Ouers se samewerking om te verseker dat leerders se skoolklere skoon en netjies is, sal verwelkom word.

Ouers word weereens versoek om te verseker dat leerders behoorlike, graffiti-vrye, skooltasse vanaf die eerste dag van die eerste kwartaal het.

DAGBOEKE, SAKREKENAARS
EN WISKUNDESTELLE

Let asseblief daarop dat elke leerder vanaf gr 2 tot gr 12 ‘n skooldagboek sal ontvang waarin daaglike huiswerk aangeteken moet word. Die koste verbonde aan hierdie dagboek is R60,00.

Elke leerder vanaf graad 4 tot 12 moet ook sy/haar eie sakrekenaar en wiskundestel hê. Oor-en-weer-lenery hiervan word nie toegelaat nie, aangesien dit Wiskunde- en Wiskundige Geletterdheidsklasse ontwrig.

SKRYFBEHOEFTES EN SKRYFWARE

U sal die lyste vir skryfbehoeftes (grade 4 – 7) en skryfware (alle grade) wat u kind in 2018 nodig gaan kry, hierby aangeheg vind. Die skryfbehoeftes vir grade 1 – 7 sal op die eerste dag van die nuwe kwartaal aan u kind oorhandig word. Die koste van die skryfbehoeftes word op die lys aangetoon. U kind moet asseblief die korrekte bedrag aan die begin van die nuwe kwartaal skool toe bring en aan sy registeronderwyser oorhandig.

Let asseblief daarop dat die graad 8 – 12-leerders hul eie skryfbehoeftes en skryfware moet aankoop. ‘n Lys van skryfbehoeftes wat benodig word, is hierby aangeheg. Daar sal van elke leerder verwag word om die nodige skryfbehoeftes en skryfware met die aanvang van die nuwe jaar gereed te hê, aangesien akademiese werk vanaf die eerste dag gedoen word.

KAMPE : TWEEDE KWARTAAL 2018

Inligting rakende die kampe sal vroegtydig beskikbaar gestel word.

KOSHUISBROKKIES

Die ouers van koshuisleerders is welkom om persoonlike slaapgoed soos kussings en duvets saam te stuur, soos verskeie ouers versoek het. Dit sal in effek ook help om ‘n huislike atmosfeer te skep.

Aangesien dit baie belangrik is dat koshuisleerders gereelde kontak met hul ouers het en gereeld huis toe gaan, is daar besluit om twee verpligte uitnaweke per kwartaal in die 1ste-, 2de- en 3de kwartale in te stel. Die datums is op die kwartaalprogram hiernaas aangedui om ouers te help om vroegtydig die nodige reisreëlings te kan maak.